Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Με δόλια μέσα οι αναπροσαρμογές συντάξεων

Με δήθεν συνυπολογισμούς των Δώρων προωθούν μεγαλύτερες «προσωπικές διαφορές»!!
Με δόλια μέσα η κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει και μεγαλύτερες “προσωπικές διαφορές”, και να αφανίσει την 13η– 14η σύνταξη, καθώς, οι αναπροσαρμογές των συντάξεων γίνονται βάση δυο διαφορετικών (τρόπων) εγκυκλίων (όσον αφορά το συντάξιμο μισθό) που ο κάθε ένας παράγει και άρα διαφορετικό αποτέλεσμα. Στον έναν (νέες συντάξεις) συνυπολογίζεται ένα μέρος του 13ου και 14ου μισθού, ενώ στον άλλο (παλαιές) όχι. Και ούτε λόγος για τη 13η– 14η σύνταξη που εκκρεμεί!!
Προφανείς οι λόγοι. Συμμορφώνονται δήθεν με τις δικαστικές αποφάσεις (13η– 14ησύνταξη) και ταυτόχρονα ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις της τρόικα (για νέο αίμα στις συντάξεις) για μεγαλύτερες “προσωπικές διαφορές” όπως προκύπτουν.
Όμως να τα πάρουμε από την αρχή καθώς, ο Συντάξιμος Μισθός αποτελεί το επίμαχο σημείο, βάση του οποίου αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου